31/1/2021 BIZLIVE  – אלכס

האירוע הקרוב - איך לטוס בביזנס קלאס

חלק מהאנשים טסים רק ביזנס קלאס ‼️‼️ איך זה שהם כן ואנחנו רוצים גם וקשה לנו להחליט האם שווה או לא שווה את הכסף ❓❓ שנת 2021 יכולה להיות שנת פריצה ‼️

לחצות את הרף מקוון 25/1

חלק מהאנשים טסים רק ביזנס קלאס ‼️‼️ איך זה שהם כן ואנחנו רוצים גם וקשה לנו להחליט האם שווה או לא שווה את הכסף ❓❓ שנת 2021 יכולה להיות שנת פריצה ‼️

9/2/2021 BIZLIVE 0 ניר

STARTUP YOUR BUSINESS

תזכורת לפתיחת סופהשבוע - גם אתה winner! כשאנחנו באזור המצויינות שלנו אנחנו במיטבנו. תחושת הווינריות היא הכרחית כדי להגיע להשגים חדשים. שתפו אותנו - איזה מהלך ווינרי חדש למדתם או הטמעתם וואתם עפים עליו? מה עשיתם פעם ראשונה השבוע?
“מכשול הוא רק שינוי שטרם סיגלנו את עצמנו אליו.” איימי מולינס
בפני דפנה, קוסמטיקאית מומחית עם ניסיון רב שנים, עמד מכשול ענק בשם קורונה. עסק משגשג הפך בבת אחת לאבן שאין לה הופכין. אחרי תקופת אבל והתלבטויות אספה דפנה את החוזקות והידע שלה והחלה לייצר בעצמה מוצרי קוסמטיקה טבעים ואורגניים. לקידום המוצרים היא מוסיפה אלמנט ייחודי של ייעוץ ואיבחון עור באמצעות הזום. בעזקת מענק ממשלתי היא קימה אתר מיוחד והמכירות משגשגות.
המכשול של הקורונה גרם לדפנה לשנות כיוון ולקפוץ לגובה.
תיכנון אסטרטגי

הכנו לכם:

נגן וידאו

למועצת מנהלים מייעצת בשיתוף פעולה עם חברת TAB הבינלאומית

The Alternative Board

למעשה אמור להיות Trusted Advisory Board, אם אתם בעלי חברות מיד-מרקט, מחזור של מיליונים עד מאות מיליונים ממספר עובדים בודדים עד עשרות, רוצים לצמח וחווים בדידות שבצמרת.

מוזמנים להכנס לבחון את ה קוד האתי שלנו לאימון עיסקי. הסיבה שהאימון העיסקי שלנו מומלץ וידוע בארץ ובעולם היא שאנו משלבים גישות וכלים. יש לנו שיתוף פעולה ייחודי ע חברת TAB העולמית. אנו הופכים להיות היועת העיסקי , TRUSTED ADVIDOR, ה מאמן, המוטיבטור, השותף העיסקי, רק בלי דיבדינדים.

הצלחה היא מתוכננת, הדרך פשוטה

Pages