Sales With Truth And Integrity Wednesday, October 28th 9 a.m. Pacific / 12 p.m. Eastern

הסרת מחסומים וצווארי הבקבטק בתהליך המכירה שלך
זה הוגן לומר שכולנו נקבל בברכה גידול במכירות בעסק שלנו. אך לפני שתמשיך להוסיף עוד לתקציב השיווק, או לשכור נציגי המכירות החדשים, בדקת בתהליך המכירה הנוכחי שלך? האם זה יכול להיות יעיל יותר? מכירות, בכל עסק, אינן אירוע אלא תהליך. ובכל תהליך, יכולים להיות צווארי בקבוק נסתרים רבים המגבילים את התוצאות שלך – אולי בלי שתשים לב בכלל.
סמינר מקוון זה עוסק ב:

כיצד לזהות ולתמודד עם צווארי הבקבוק (והגורמים הבסיסיים) בעסק שלך.
כיצד לנהל את פונקציות המכירה שלך כתהליך מאורגן.
טיפים למניעת טעטיות.
 !מעל הכל … לייצר יותר מכירות!
הוצג על ידי בוב דודג ‘, מנחה / מאמן מוסמך של Tהקריירה שלו כאשר מטרת 

משך 40 דקות

TAB Boss Webinar