תכנית עיסקית ואסטרטגית | כיצד לבחור אסטרטגיה

תכנית עיסקית | תכנית אסטרטגית| ניר מקובסקי| בבואנו לבנות עסק מצליח, בניית תכנית עיסקית היא דבר שיגרתי וידוע. היום יוצר מתמיד נושא אסטרטגיה