The alternative board coaching - מועצה מייעצת לחברות צומחות

TABX

טופס הצטרפות חבר ל - TAB XCEKERATOR
TAB Israel Membership ApplicationXcelerated Business Growth Using Tab

שותפות יוצרת הזדמנות

אנו מברכים אותך על הצטרפותך

חברות ב TAB תקנה לך:

· פגישת בורד חודשית

· מבדק אישיות (DISC)

· אימון עסקי של שעה בחודש

· גישה לאתר האינטרנט הפרטי של חברי TAB המאפשר שימוש בכלי הניהול הייחודיים שפותחו עבור החברים, וכניסה למאגר תוכן גדול

· Tips from the Top® monthly newsletter

· חברות בקהילת TAB ISRAEL, אירועי תוכן ונטוורקינג

· חברות בקהילת TAB International, העשרה ונטוורקינג בינלאומי

פרטי החבר (נא מלא בעברית ו/ או באנגלית):

סודיות ומחויבות:
כחבר ב – TAB אני מאשר ומסכים כי:
1. אני מתחייב לשמור כל מידע העולה בפגישות הקבוצה בסודיות מוחלטת וידוע לי שאחתום על הסכם סודיות לפני פגישת TAB הראשונה
2. אני מביא מניסיוני האישי והעסקי המשמש אותי בעת ניהול החברה ובתהליכי קבלת החלטות ולא מהצעות המבוססות על מידע שקיבלתי מיועץ מקצועי מורשה
3. אני משחרר כל חבר בבורד, את מנחי TAB את אריק הרץ יזמות ישראל בע"מ ואת TAB Boards International, Inc מכל אחריות, אובדן או נזק הנובעים או קשורים לחברות שלי ב – TAB ו/או להשתתפות שלי בבורד TAB או באימון האישי שקיבלתי ממנחה TAB
תשלום ואמצעי התשלום
1. דמי הרשמה חד פעמיים לחברות בTAB ושימוש בכלי הניהול הייחודים הינם 1000 ש"ח בתוספת מע"מ והם ישולמו מייד עם חתימת חוזה זה
2. דמי חברות החודשיים יהיו: 1500 ש"ח לחודש בתוספת מע"מ
3. התשלום יבוצע באופן אוטומטי דרך כרטיס האשראי
4. כרטיס האשראי יחויב בין ה20 ל25 של כל חודש עבור חודש החברות הבא5. הפסקת החברות תעשה בהודעה של 30 יום לפני מועד הפסקת החברות
6. החיוב יעשה לפי חודשים שלמים
7. במידה ותוקף כרטיס האשראי פג, או במידה והחיוב נידחה, אני מתחייב לספק לTAB ישראל אמצעי תשלום חליפי
8. לאחר 90 יום אם לא שבע רצון, יוחזר הכסף למעט דמי הרישום.
פרטי כרטיס אשראי (ויזה או ישראכרט)

חתימות

חתימת החבר: ______________________ תאריך: __________________________

חתימת המנחה: ______________________ תאריך: __________________________

חתימת מנהלת TAB ישראל: _______________________ תאריך: __________________________

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

תוכן עניינים

לפרטים נוספים
צרו קשר