תכנית ליווי לעסקים לחצות את הרף

תכנית ליווי לעסקים -עסקים קטנים , הצלחה, אימון, אסטראטגיה, שיווק מכירות וכל זאת בספרינט עיסקי של 21 יום שבו לחצות את הרף RAFF