דירקטוריון חלופי – Peer Adviosory Board

תהיתם פעם מדוע מועצות הייעוץ העסקי הן כל הזעם? האם אתה חושב האם עליך להצטרף לדירקטוריון או לוועדה לייעוץ עסקי?