קפיצה לגובה לעסקים

קפיצה לגובה לעסקים קטנים היא סדנה פרקטית שמייצרת תוצאות דרך פשטות , תיכנון, כלים וגישות שניתנים ליישום מיידי