Guide to Sales Organization

כולנו מחכים לחזור לפתח עסקינו, מה זה אומר , מה חשוב ?

כשאנחנו מתכננים את חזרתנו לעבודה וניהול העסקים שלנו, כולנו יודעים שמקום העבודה ייראה שונה מאוד מהעבר, בגלל COVID-19.

ה”נורמלי החדש “כרוך בהתחייבויות משמעותיות למעסיקים, חששות בטיחותhu,, חוקים חדשים ודרישות רגולטוריות. עסקים צריכים להיות מוכנים ולקיים מדיניות יעילה במקום העבודה כאשר הם נכנסים לשלב הבא הזה.

שמע את הנחייתו של עורך דין לעבודה מנוסה בנושא פתיחה מחדש של עסקים תוך הגנה על עובדיך ולקוחותיך מפני מחלות, הימנעות מסיוטי יחסי ציבור והימנעות מהפרות ורעשים מיותרים. וובינאר נוסף ליצירת צותי מכירות מנצחים.

Covid-19 Legal Liabilities You Need to Know when Reopening your Business

נגן וידאו